There are no translations available.

 

РӮЙХАТИ

аъзои Шӯрои диссертатсионӣ оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илм, доктори фалсафа (PhD)-доктор аз рўи ихтисос доир ба ихтисосҳои 6D072000 – Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ (6D072001 – Технологияи моддаҳои ғайриорганикӣ), 6D060600 – Химия (6D060601 - Химияи ғайриорганикӣ (техникӣ))

 

Ному насаб

Вазифа, унвон ва дарачаи илмӣ бо нишон додани рамз ва номи ихтисос

Рамзи ихтисосҳои илмии шӯрои диссертатсионӣ

1.

Мирсаидов У.

Раиси Шӯро, профессор, доктори илмҳои химия, аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

2.

Самихов Шонавруз Рахимович

Љонишини Шўро, дотсент, доктори илмњои техникї, аз ихтисоси 6D072001 – Технологияи моддањои ѓайриорганикї

6D072000 – Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї

3.

Њамидов Фарњод Абдуфатоњович

Котиби илмии Шӯро, номзади илмҳои техникӣ аз ихтисоси 6D072001 – Технологияи моддањои ѓайриорганикї

6D072000 – Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї

4.

Ғаниев Изатулло

Наврузович

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои химия аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

5.

Сафаров Аҳрор Мирзоевич

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои техникӣ аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

6.

Абулҳаев Владимир Ҷалолович

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои химия аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

7.

Рузиев Љўра Рањимназарович

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои техникӣ, аз ихтисоси 6D072001 – Технологияи моддањои ѓайриорганикї

6D072000 – Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї

8.

Бадалов Абулхайр

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои химия, аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

9.

Назаров Холмурод Маъруфович

Узви Шӯро, профессор, доктори илмҳои техникї, аз ихтисоси 6D072001 – Технологияи моддањои ѓайриорганикї

6D072000 – Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї

10.

Ќурбонов Амиршо Соњибназарович

Узви Шӯро, доктори илмҳои химия, аз ихтисоси 6D072001 – Технологияи моддањои ѓайриорганикї

6D072000 – Технологияи химиявии моддањои ѓайриорганикї

11.

Тиллобоев Њакимљон Ибрагимович

Узви Шӯро, дотсент, номзади илмҳои химиявї, аз ихтисоси 6D060601 - Химияи ѓайриорганикї

6D060600 – Химия

Эзоҳ: рамз ва номи ихтисос тибқи дипломи аъзои Шӯрои диссертатсионӣ дар бораи додани дараҷаи илмии ӯ нишон дода мешавад.

 

Директори Институти химияи ба номи В.И. Никитини АМИТ,

доктори илмњои техникї,

профессор Сафаров А.М. (муњри муассиса) ______________ (сана)

 

Директори Агентии амнияти химиявї, биологї,

радиатсионї ва ядроии АМИТ, доктори илмњои техникї,

дотсент Илњом Мирсаидзода _________________ (муњри муассиса) (сана)