//
PhD совет

ИНСТИТУТ ХИМИИ ИМЕНИ В.И.НИКИТИНА НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА

PostHeaderIcon ШЎРОИ ДИССЕРТАТСИОНӢ 6D.КОА-007

ШД доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос

Рамзи Шӯро

Ихтисосҳо

Роҳбарият

6D.КОА-007

6D071000 – Маводшиносӣ ва технологияи маводи нав


6D072000 – Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ

раиси шӯро – Ғаниев Изатулло


муовини раиси шӯро – Холиқов Ҷурабой


котиби илмии шӯро – Қурбонов Амиршо Соҳибназарович

Эълони ҳимоя

Ширинов Миркурбон Чиллаевич

Тагоев Муродбек Махмадалиевич

Кучаров Махмадамин Сатторович

Курбонов Амиршо Сохибназарович

Сафарова Фарзона Раджабалиевна

Бадалова Мамлакат Абдулхайровна

Шодиев Голибджон Гаюрович

Курбонова Хуринисо Рахмоновна

Назруллоев Абдукодир Садуллоевич

Абдуназаров Сунатулло Савзаалиевич

Азимов Холикназар Хакимович

Одинаева Насиба Бекмуродовна

Пулотов Парвезджон Рузибоевич

Хакёров Ибодулло Зувайдуллоевич

Ахмадов Ахсанджон Шафиевич

Рузматова Гульноз Камоловна

Джамолзода Бехрузи Саъдонхуджа

Каюмов Акмалшо Муминджонович

Самихов Шонавруз Рахимович

Назаров Фаридун Абдулхамидович

Якубов Зарифджон Толибджонович

Хамидов Фарход Абдуфатохович

Алиханова Сурайё Джамшедовна

Вохидов Миробид Мирвохидович

Иброхимов Насимжон Файзуллоевич

Обидов Зиёдулло Рахматович

Саидзода Рахимджон Хамро

Осими Окил

Ниёзов Хамзакул Хамрокулович